مجموعه تحلیلیار با چندین سال سابقه در زمینه برنامه نویسی، مدیریت سیستم و مانیتورینگ برآن شد تا خدماتی در خصوص فراهم سازی موارد حیاتی ای برای سیستم های کامپیوتری، شبکه ای و نرم افزاری فراهم کند.

این موارد شامل:

  • بهینه سازی
  • کارایی
  • دسترس پذیر بودن
  • سرعت
  • امنیت

موارد بالا بسیار حیاتی و ضروری هستند منتهی هر کدام از آنها نیاز مند ابزار و زمان است تا داده های آماری بدست آورد و با استفاده از داده های آماری درخصوص سیستم های شما قضاوت کند. پس بر آن شدیم تا سیستم ها، ابزار ها و مشاوره ی مورد نیاز در این خصوص را به شما ارائه دهیم.

به این ابزار ها مانیتورینگ می گویند. ابزار های مانیتورینگ قدرت تصمیم گیری را برای شما دوچندان می کنند. شما دیگر لازم نیست هر روز به وبسایت خود سرکشی کنید تا از حیات آن مطلع شوید. ما به جای شما سرکشی کرده و آنها را به اطلاع شما می رسانیم.

از طریفی دیگر برآنیم تا آموزش های مورد نیاز شما در این خصوص را برای شما فراهم کرده تا در امر نگهداری از سیستم خود بینیاز شوید.