مانیتورینگ

خانه » مانیتورینگ

چرا حافظه کش سرور زبیکس پر می شود؟ و هنگام پر شدن چه اتفاقی می افتد؟

خطا: یکی از اتفاقاتی که ممکن است برای سرور زبیکس رخ دهد کافی نبودن فضای cache زبیکس سرور است که باعث می شود این سرویس بعد از اجرا شدن خاتمه یابد و خطایی با [...]